vitaliteit zorg

De toenemende vraag naar zorg, een hoge mate van administratief werk en weinig tijd voor (zelf)ontwikkeling. Zorgen voor je eigen vitaliteit is voor artsen vaak een uitdaging, aangezien intrinsieke voldoening meer wordt gehaald uit:

 • Het echte contact met patiënten
 • Medisch uitdagende casussen
 • Het opkrikken van vakinhoudelijke kennis
 • Het samenwerken met anderen
 • Iets betekenen voor de maatschappij

We kunnen dus wel stellen dat het ervaren van professionele voldoening onderdeel is van de mate waarin een arts zich vitaal voelt als individu, maar ook binnen het team en de organisatie.

De vraag is alleen: hoe kunnen we met de uitdagingen van nu ervoor zorgen dat er een vitale dag gedraaid kan worden op basis van alle competenties. De WellNext Scan© geeft nieuwe handvatten voor een betere vitaliteit op de werkvloer.

De WellNext Scan© brengt jullie (vak)groep in kaart

De WellNext Scan© brengt de staat van de vitaliteit van je team in beeld. Waarom inzicht krijgen in je vitaliteit en de determinanten in je werkomgeving? Vitaliteit bepaalt in welke mate jij optimaal kan functioneren en in welke mate je plezier hebt in je werk. Met de Professional Fulfilment Index, die in de WellNext Scan© is opgenomen, bieden wij de mogelijkheid om de huidige stand van zaken op het gebied van vitaliteit en professional fulfilment te evalueren.

Vaak hebben omgevingsfactoren zoals de cultuur in het team of de cultuur in de organisatie daar invloed op. Ook kunnen individuele factoren een rol spelen, zoals je persoonlijke veerkracht of de mate waarop je in staat bent tolerant te zijn naar jezelf.

De WellNext Scan© is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten over het welzijn van artsen en is ontworpen als een integraal, praktijkgericht instrument om artsenteams te ondersteunen bij de zorg voor hun vitaliteit. Op basis van het welzijnsmodel van de Amerikaanse Stanford University zijn de verschillende determinanten van de beroepsvitaliteit van artsen gegroepeerd in de volgende domeinen:

 • De ervaren cultuur op de afdeling
 • De organisatie van de (zorg)praktijk
 • Individuele krachten en bronnen

Factoren in deze drie domeinen zijn wederzijds en kunnen de vitaliteit en tevredenheid van elke individuele arts en de artsenteams beïnvloeden. Acties gericht op behoud en versterking van vitaliteit vereisen dus een evenwichtige aanpak, waarbij de verantwoordelijkheid zowel bij de organisatie als bij de medewerker ligt.

Vind de aansluiting op het huidige vitaliteitsbeleid

Het kan zijn dat jullie zorgorganisatie al een vitaliteitsbeleid heeft, maar sluit dit (nog steeds) aan bij de behoeften van het team? In een zorglandschap dat voortdurend in beweging is, is op de hoogte blijven van wat er binnen de organisatie speelt essentieel.

De WellNext Scan© kan jou en het team ondersteunen bij het zetten van de eerste stap naar een waardevol vitaliteitsgesprek, waarbij het perspectief van alle arts-teamleden wordt meegenomen. Van daaruit kunnen de eerste actiepunten worden geformuleerd, gericht op het vergroten van de vitaliteit. Dit herhalen is een belangrijk onderdeel om grotere stappen echt te maken. Gelukkig is het eenvoudig om de WellNext Scan© op te volgen en er voortgang aan te geven, dankzij het geautomatiseerde Perito Professional Performance platform. Zo blijft vitaliteit een belangrijk onderwerp binnen de organisatie, ook op langere termijn.

In weinig tijd, meer inzicht en grote resultaten

 • De vragenlijst bestaat uit 45 korte stellingen, die beantwoord worden op basis van ranking.
 • Het invullen is altijd anoniem.
 • Het invullen kost slechts enkele minuten
 • Er is ruimte om de scores toe te lichten
 • Eén WellNext Scan-rapport per afdeling

Met de anonieme resultaten uit het rapport kunnen jullie aan tafel om te bespreken wat goed gaat, wat jullie als team kunnen verbeteren, waar individuele aandachtspunten liggen of wat zelfs misschien om een aanpassing vraagt in het vitaliteitsbeleid.

De WellNext Scan© is voor Nederlandse artsen ontwikkeld door de onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care (Amsterdam UMC), met input van medisch specialisten.

Meer weten? We sturen je graag een brochure toe.
Vul hieronder je gegevens in. 

en_GBEnglish