Het is raadzaam om evaluaties in onderlinge samenhang te bekijken. Om na te denken over een programma van evaluaties in plaats van over losse, geïsoleerde evaluaties. Idealiter wordt dit programma samengesteld op basis van een inventarisatie van behoeften aan performance-informatie. Hierin kunnen ook eisen of afspraken vanuit de (ziekenhuis)organisatie of externe instanties (zoals CGS/RGS, wetenschappelijke verenigingen) worden meegenomen. In het programma zal er in ieder geval aandacht moeten zijn voor (periodieke) evaluatie van zowel het individuele als het groepsfunctioneren. Niet alle evaluaties hoeven elk jaar te worden ingezet! Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Goede spreiding van evaluaties – naar behoefte ingezet –is zinvoller en beter haalbaar. Wel is het belangrijk dat het niet bij meten blijft; opvolgen van de verkregen resultaten is essentieel om tot verbetering te komen.

en_GBEnglish