Van een goede professional wordt verwacht dat hij/zij regelmatig kritisch zijn/haar eigen professionele performance evalueert. En verbetert indien mogelijk. Het CGS (College Geneeskundige Specialismen) heeft voor de individuele herregistratie van medisch specialisten bepaald dat een 360 graden beoordeling verplicht is en dient als basis voor een (ontwikkel)gesprek over het individueel functioneren van de medisch specialist (IFMS). De INCEPT evaluatie dient dit doel. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) monitored de deelname van specialisten aan IFMS die behoren bij de professionele verantwoordelijkheid van specialisten. “Het IFMS en de functioneringsgesprekken zijn essentieel voor een veilige en lerende cultuur en dus voor goede patiëntenzorg”, aldus de IGJ.
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt aanvullend eisen op voor opleidingen, opleiders en leden van opleidersgroepen. In het kaderbesluit staan de eisen beschreven; zie hiervoor de website van de KNMG/CGS. Voor opleidingsinstellingen geldt in concreto  dat zowel de opleiderskwaliteiten van supervisoren als ook het opleidingsklimaat van een opleiding moeten worden gemonitored, en worden getoetst binnen de opleidingsvisitaties c.q. de instellingsvisitatie. Feedback vragen aan AIOS over beide staat voorgeschreven. Hiervoor zijn binnen Perito de SETQ (individuele supervisoren) en de D-RECT (opleidingsklimaat) beschikbaar.

en_GBEnglish