Al de aangeboden evaluatie-instrumenten zijn resultaat en voortdurend onderwerp van onderzoek. De Onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC), van het Amsterdam UMC (Locatie AMC) initieert dit onderzoek en voert het uit. Bij alle studies zijn medisch specialisten en/of AIOS betrokken. Een belangrijk aspect van het onderzoek betreft de validatie van de instrumenten die worden aangeboden. Inmiddels zijn er tientallen publicaties verschenen (inclusief proefschriften) over de instrumenten, het gebruik en de effecten ervan. Een actueel overzicht van de wetenschappelijke evidence van alle aangeboden Professional Performance evaluaties vindt u op de website van de onderzoeksgroep PP&CC www.professionalperformance-amsterdam.com.

en_GBEnglish