Wat is de relatie tussen Professional Performance en intern kwaliteitsmanagement?

Het bewaken en bevorderen van goede professional performance van artsen is een essentieel onderdeel van de systematische zorg voor de kwaliteit (=kwaliteitszorg) van opleiding en patiëntenzorg. Continue verbetering van de professional performance van artsen vereist het meten en het waar

Wat zegt de CGS (College Geneeskundige Specialismen) over Professional Performance evaluaties?

Het CGS stelt eisen op voor het functioneren van medisch specialisten en de opleiding tot medisch specialist. Het is voor medisch specialisten verplicht om de kwaliteit van eigen functioneren en van de vervolgopleiding die zij (mede) aanbieden te monitoren. Zie

Is het evalueren van Professional Performance van artsen verplicht?

Van een goede professional wordt verwacht dat hij/zij regelmatig kritisch zijn/haar eigen professionele performance evalueert. En verbetert indien mogelijk. Het CGS (College Geneeskundige Specialismen) heeft voor de individuele herregistratie van medisch specialisten bepaald dat een 360 graden beoordeling verplicht is

Hoe kun je Professional Performance evalueren?

Er zijn verschillende manieren om zicht te krijgen op de performance van artsen. Binnen Perito Professional Performance kiezen we voornamelijk voor evaluatie van de performance van (groepen) artsen met behulp van percepties van ‘de relevante omgeving’ of van de artsen

Gaat Professional Performance over het individueel functioneren van artsen of over groepsfunctioneren?

Professional performance gaat over beide. Voor het kunnen bieden van goede kwaliteit van zorg en opleiding moeten artsen immers zowel individueel als collectief goed functioneren. Binnen het Perito Professional Performance programma zijn er daarom evaluatiesystemen specifiek gericht op het individueel

Gaat Professional Performance over de kwaliteit van de patiëntenzorg of over de kwaliteit van de (vervolg)opleiding?

Professional performance  gaat over beide, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van opleiden. Anders gezegd, professional performance gaat over het functioneren en presteren van artsen in zowel hun rol als zorgverlener als hun rol als opleider. Binnen het Perito

Wat is Professional Performance (PP)?

Professional performance gaat over het functioneren en presteren van artsen in de (klinische en opleidings-) praktijk.

en_GBEnglish