Elke type evaluatie kent zijn eigen respondentgroepen, afhankelijk van het doel van de evaluatie. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de relevante deelnemers per evaluatie.  

 

Voor wie?  Door wie? 
Feedback voor het functioneren als opleider SETQ Individuele opleiders Alle huidige A(N)IOS van een opleiding. Overwogen kan worden om A(N)IOS die recent de opleiding op uw locatie) hebben verlaten ook uit te nodigen.

Aanvullend vult de medisch specialist een zelfevaluatie in. 

D-RECT De opleiding Alle huidige A(N)IOS van een opleiding. 

Overwogen kan worden om A(N)IOS die recent de opleiding op uw locatie) hebben verlaten ook uit te nodigen.

Zelfevaluatie opleiding De opleiding  Dit is bij voorkeur een gezamenlijke groepsevaluatie (de discussie over de huidige situatie is wezenlijk voor een valide evaluatie) van (tenminste) een formele opleider, één of meerdere leden van het opleidingsteam en één of meerdere A(N)IOS. 
TeamQ De opleidersgroep  Alle leden van de opleidersgroep. 
Feedback voor het functioneren als zorgverlener INCEPT De medisch specialist  De te evalueren specialist nodigt minimaal acht collega-specialisten (van eigen en/of andere specialismen), acht medewerkers en acht A(N)IOS uit. 

Aanvullend vult de medisch specialist een zelfevaluatie in.

Quick Scan Vakgroepen/ maatschappen Alle leden van de vakgroep/maatschap. 
Groepsmonitor Vakgroepen/ maatschappen Collega-specialisten, medewerkers intern, managers en eventueel verwijzers en patiënten. 

Aanvullend vult de vakgroep/maatschap een zelfevaluatie in. 

nl_NLDutch