Het bewaken en bevorderen van goede professional performance van artsen is een essentieel onderdeel van de systematische zorg voor de kwaliteit (=kwaliteitszorg) van opleiding en patiëntenzorg. Continue verbetering van de professional performance van artsen vereist het meten en het waar mogelijk verbeteren van die performance. Ook wel aangeduid met de Plan Do Check Act (PDCA)- of kwaliteitscyclus. Professional Performance biedt inzicht in de actuele performance op basis waarvan (verbeter)prioriteiten en vervolgstappen kunnen worden bepaald.

nl_NLDutch