Hoe informeer ik mijn collega’s en andere respondenten over een aanstaande Professional Performance evaluatie?

Voorafgaand aan iedere evaluatie zullen respondenten automatisch (vanuit het Perito systeem) een uitnodiging per e-mail ontvangen. Hierin wordt informatie gegeven over de meetmaand en deelname. Verder geldt: hoe meer aandacht voor de evaluaties, hoe beter. Door voorafgaand aan het aanvragen

Hoe vaak kan ik het beste evalueren?

Het is raadzaam om evaluaties in onderlinge samenhang te bekijken. Om na te denken over een programma van evaluaties in plaats van over losse, geïsoleerde evaluaties. Idealiter wordt dit programma samengesteld op basis van een inventarisatie van behoeften aan performance-informatie.

Ik zit in een kleine opleidings-/vakgroep. Kan ik wel van Professional Performance evaluaties gebruik maken?

Ook voor kleine opleidings-/vakgroepen zijn er geschikte evaluaties, afhankelijk van het doel en het instrument. Zo is de SETQ al geschikt voor groepen met drie A(N)IOS; dwz dat de vragenlijst al bij 3 respondenten betrouwbare resultaten oplevert. Daarnaast raden we

Hoe kies ik de juiste (combinatie van) performance evaluaties?

Aanbevelingswaardig is om gericht en naar behoefte gebruik te maken van de verschillende evaluaties. Het is zinvol aan de hand van een behoefte-inventarisatie binnen uw eigen vakgroep/opleiding te besluiten aan welke performance-informatie en daarmee aan welk type evaluaties u prioriteit

Welke evaluatie instrumenten hebben betrekking op de kwaliteit van de patiëntenzorg?

  Wat? Voor wie?  Door wie?  IFMS/INCEPT Individueel functioneren van de medisch specialist (in zijn/haar rol als zorgverlener) Individuele medisch specialist  Zichzelf (zelfevaluatie), collega-specialisten, medewerkers en A(N)IOS Quick Scan De onderlinge samenwerking tbv verantwoorde patiëntenzorg binnen de vakgroep/maatschap zoals ervaren

Hoe kies ik de juiste respondenten per Professional Performance evaluatie?

Elke type evaluatie kent zijn eigen respondentgroepen, afhankelijk van het doel van de evaluatie. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de relevante deelnemers per evaluatie.     Voor wie?  Door wie?  Feedback voor het functioneren als opleider SETQ Individuele opleiders

Waar vind ik de wetenschappelijke evidence van de aangeboden Professional Performance evaluatiesystemen?

Al de aangeboden evaluatie-instrumenten zijn resultaat en voortdurend onderwerp van onderzoek. De Onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care (PP&CC), van het Amsterdam UMC (Locatie AMC) initieert dit onderzoek en voert het uit. Bij alle studies zijn medisch specialisten en/of AIOS

Welke Professional Performance-evaluaties zijn er beschikbaar? Wat evalueren ze? Wie evalueert wie?

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de instrumenten die beschikbaar via Perito Professional Performance. Wilt u meer informatie over de instrumenten? Deze vindt u elders op deze website    Wat? Voor wie?  Door wie?  Feedback voor het functioneren als opleider

Wat is het doel van Professional Performance evaluaties?

Het primaire doel van de Professional Performance evaluaties is het bijdragen aan de professional performance van medisch specialisten, zowel in hun rol van zorgverlener als in hun rol van opleider. Aan de hand van de feedback die wordt verkregen met

nl_NLDutch