D-RECT

Wat?

De D-RECT (Dutch Residency Educational Climate Test) is een vragenlijst die inzicht geeft in het opleidingsklimaat binnen een medisch specialistische vervolgopleiding.

Waarom?

Het opleidingsklimaat wordt gedefinieerd als de manier waarop a(n)iossen gezamenlijk de formele en informele aspecten van de opleiding ervaren zoals de sfeer, het beleid, werkwijzen en procedures binnen de eigen afdeling. Een ondersteunend opleidingsklimaat wordt van groot belang geacht voor de ontwikkeling van a(n)ios. Onderzoek heeft laten zien dat een ondersteunend opleidingsklimaat bijdraagt aan het welzijn van de a(n)ios, de ontwikkeling van medische kennis en de vorming van de a(n)ios als medische professional.

Hoe?

De D-RECT is een gevalideerde vragenlijst en meet het opleidingsklimaat in 35 items verdeeld over 9 opleidingsaspecten, zoals de overdracht, formeel onderwijs en samenwerking van a(n)ios onderling. Inmiddels is de D-RECT vertaald naar meerdere talen en wordt het instrument internationaal gebruikt onder andere in Colombia, Japan en de Filipijnen. De vragenlijst is oorspronkelijk ontwikkeld door Klare Boor en collegae in 2011, en later herzien door Silkens, Smirnova en collega’s (zie: Silkens et. al., 2015)

Door wie?

De vragenlijst wordt ingevuld door alle a(n)ios van een opleiding (één lijst per a(n)ios).

Anonimiteit?

Deelname aan D-RECT is anoniem voor a(n)ios. In het feedbackrapport wordt alleen het aantal a(n)ios weergegeven, maar niet het jaar van opleiding of het geslacht. Deze gegevens worden wel verzameld maar worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt.

Evaluatierapport

Het invullen van de D-RECT vragenlijst vindt geheel web-based plaats via het Perito platform (log in hier). Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van het D-RECT opleidingsklimaatrapport is geautomatiseerd. Per opleiding wordt één D-RECT rapportage gegenereerd. De beveiliging van het systeem voldoet  aan de strengste veiligheidseisen. Inzicht in het opleidingsklimaat kan het begin zijn van reflectie, gesprek en mogelijk verandering.

Onderzoek

De onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care  doet al jaren onderzoek naar het opleidingsklimaat. Inmiddels zijn 2 proefschriften over het opleidingsklimaat verschenen, van dr. Milou Silkens en dr. Alina Smirnova. De proefschriften zijn hier te downloaden. Promovendus Iris Jansen bouwt momenteel voort op dit onderzoek naar het opleidingsklimaat.

Instrument:

D-RECT

Proefschrift:

Milou Silkens en dr. Alina Smirnova

Share on

nl_NLDutch