Group Performance Scan 

Wat? 

De Group Performance Scan evalueert het functioneren van een vakgroep als samenwerkingspartner in het leveren van goede zorg. De vragenlijst kan door vakgroepen van alle specialismen worden gebruikt. De Group Performance Scan geeft inzicht in (i) het beeld dat collega-specialisten, medewerkers en patiënten hebben van de vakgroep/maatschap en in (ii) het beeld dat een vakgroep van zichzelf heeft. De Group Performance Scan bestrijkt de volgende 4 domeinen die van belang zijn bij het groepsfunctioneren van een vakgroep: medisch handelen, professionaliteit, organisatie & innovatie, en communicatie & coördinatie. De evaluatie brengt in deze domeinen de kwaliteiten, blinde vlekken en aandachtspunten in kaart.

Waarom?

Een groep goed functionerende individuen vormt niet vanzelfsprekend ook een goed functionerend team. Goede samenwerking onderling en met de diverse samenwerkingspartners is nodig ten behoeve van verantwoorde zorgverlening aan patiënten. In diverse recente richtlijnen en visiedocumenten van medisch specialisten wordt aanbevolen om de mening van relevante samenwerkingspartners te vragen bij toetsing van het functioneren van een vakgroep.

Hoe?

Inzicht in het functioneren van de vakgroep verkrijgt men door feedback te vragen aan degenen met wie de vakgroep/maatschap een belangrijke (werk)relatie heeft, binnen het eigen ziekenhuis en daarbuiten.
De Group Performance Scan evalueert het functioneren van een vakgroep aan de hand van een korte vragenlijst. Er is één vragenlijst voor patiënten, één voor collega-specialisten en andere medewerkers, en een vragenlijst voor de leden van de vakgroep zelf.

Door wie?

Leden van een vakgroep beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door collega-specialisten, medewerkers intern (zoals verpleging en spreekuurondersteuning), managers en, indien van toepassing, verwijzers en patiënten. Het waarderen van de stellingen kost circa 10 minuten.

Anonimiteit

Deelname aan de Group Performance Scan is anoniem. In het feedbackrapport dat alle leden van de geëvalueerde vakgroep ontvangen, wordt alleen het aantal respondenten weergegeven.

Feedbackrapportage?

Na afsluiting van de evaluatieperiode ontvangen alle leden van de vakgroep een gedetailleerd feedbackrapport met de resultaten per domein en per respondentgroep samengevat.

Webbased evaluatie

Evaluatie via de Group Performance Scan vindt geheel webbased plaats via het Perito platform (log in hier). Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de feedbackrapportage is geautomatiseerd.

Onderzoek

De vragenlijsten die binnen de Group Performance Scan worden gebruikt zijn in samenwerking met medisch specialisten ontwikkeld. De kwaliteiten van het instrument zijn wetenschappelijk onderzocht. Op de website van de onderzoeksgroep PP&CC vindt u de publicatie over de Group Performance Scan.

Meer informatie

nl_NLDutch