INCEPT

Wat

INCEPT (INviting Co-workers to Evaluate Physicians Tool) verzamelt feedback over het functioneren van de medisch specialist aan de hand van een korte vragenlijst . De vragenlijst bestrijkt verschillende competenties van medisch specialisten, zoals professionele houding, organisatie en zelf-management en patiënt-gerichtheid. De INCEPT is een multisource feedback (360 graden) instrument wat ingezet kan worden in het IFMS-traject.

Waarom?

Hoe functioneert de medisch specialist binnen de complexe omgeving van spreekkamer, behandelkamer, bespreekruimte, maatschap/vakgroep, ziekenhuis en gezondheidszorg? Deze vraag wordt niet alleen door de medische professie zelf maar ook vanuit de samenleving gesteld. Met behulp van de INCEPT- evaluatie kan voor een individuele medisch specialist in kaart worden gebracht hoe zij of hij in de ogen van collega’s, medewerkers en a(n)ios functioneert (performance). Het ontvangen van feedback kan motiverend en ondersteunend zijn in de verdere professionalisering van het werken als medisch specialist.

Deelname aan een IFMS-procedure is sinds 2020 verplicht voor de individuele herregistratie van medisch specialisten. Onderdeel van IFMS is het ontwikkel- of registratiegesprek met een daartoe opgeleide (veelal collegiale) gespreksleider. Voor dit gesprek moet er 360 graden feedback beschikbaar zijn. Met behulp van de gevalideerde INCEPT-vragenlijst zoals opgenomen in het Perito systeem is deze feedback systematisch, anoniem en gebruiksvriendelijk te verzamelen.

Hoe?

De evaluatie van het functioneren van de specialist vindt plaats aan de hand van vragenlijsten. Er is één vragenlijst voor de specialist zelf (zelf-evaluatie) en één vragenlijst voor alle andere respondenten. De vragenlijsten bevatten 18 specifieke vragen en 3 globale vragen over het functioneren van de medisch specialist. De vragenlijst die binnen het INCEPT-systeem wordt gebruikt is in samenwerking met medisch specialisten ontwikkeld door de AMC onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care. De ontwikkeling was gebaseerd op literatuuronderzoek en maakte gebruik van bestaande gevalideerde vragenlijsten. In 2017 is de INCEPT voor verschillende specialismen binnen de Nederlandse situatie gevalideerd door Mirja van der Meulen et al.: het instrument is valide en betrouwbaar voor het meten en verbeteren van specialisten hun professional performance. Lees hier meer over deze validatiestudie.

Door wie?

Medisch specialisten beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door (8) collega-specialisten (vanuit de eigen vakgroep en vanuit vakgroepen van andere specialismen), (8) medewerkers en (8) a(n)ios. Specialisten beslissen zelf wie zij uitnodigen voor evaluatie. Het invullen van de lijst kost enkele minuten tijd.

Anonimiteit?

Deelname aan INCEPT is anoniem voor respondenten. In het feedbackrapport dat de geëvalueerde medisch specialist ontvangt wordt alleen het aantal respondenten weergegeven.

Feedbackrapport

Na afsluiting van de evaluatieperiode ontvangen medisch specialisten een individueel INCEPT feedbackrapport met daarin de resultaten van alle evaluaties. In dit feedbackrapport wordt ook zogenaamde benchmark informatie gegeven op basis van landelijke cijfers. Inzicht in eigen performance kan het begin zijn van reflectie, gesprek en mogelijk verandering.

Web-based evaluatie

Evaluatie via INCEPT vindt geheel web-based plaats via het Perito platform (log in hier). Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de (individuele) feedbackrapporten per specialist is geautomatiseerd. De beveiliging van het INCEPT-systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

Perito INCEPT IFMS – Informatie over de individuele herregistratie

Instrument:

INCEPT

Proefschrift:

-

Share on

nl_NLDutch