Quick Scan 

Wat?

De Quick Scan evalueert de onderlinge samenwerking binnen de vakgroep zoals deze wordt ervaren door de groepsleden zelf. De Quick Scan (QS) is een hulpmiddel bij het inzicht verkrijgen in de sterke kanten en de verbetermogelijkheden van het vakgroepsfunctioneren.

De QS brengt ook in kaart welke aspecten van die samenwerking de hoogste verbeterprioriteit hebben in de ogen van de vakgroepsleden. De QS kan door vakgroepen van alle specialismen worden gebruikt.

In 2004 is de QS in samenwerking met en voor medisch specialisten in het kader van de kwaliteitsvisitatie Nieuwe Stijl herzien. De Quick Scan vragenlijst is in 2017 geactualiseerd en is onderwerp van onderzoek voor de onderzoeksgroep Professional Performance.

In de Quick Scan komen zes samenwerkingsdomeinen aan bod, te weten: visie en gedeelde doelen van de vakgroep, structuur van samenwerken, besluitvorming binnen de groep en ondersteunende systemen, klimaat en communicatie, resultaten en reputatie van de groep en de ervaren veiligheidscultuur.

Waarom?

Vakgroepen zijn verantwoordelijk voor het bieden van verantwoorde en veilige pati├źntenzorg. Het goed functioneren van de vakgroep is hierin cruciaal.

Veel wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten gebruiken de Quick Scan als (verplicht) onderdeel van de kwaliteitsvisitatie. Deelname aan de kwaliteitsvisitatie is een van de herregistratie-eisen van medisch specialisten.

Hoe?

Evaluatie vindt plaats op basis van vragenlijsten via het Perito platform (log in hier). Alle leden van de vakgroep vullen een vragenlijst in. De lijst bestaat uit stellingen die ideaaltypische situaties omschrijven. Gevraagd wordt om aan te geven in hoeverre deze situatie van toepassing is op de situatie in de eigen groep. Ook wordt de specialist gevraagd om te benoemen welke aspecten van het vakgroepsfunctioneren een hoge verbeterpriorieit hebben.

Door wie?

Alle leden van de vakgroep vullen de Quick Scan vragenlijst in. Het invullen kost circa 10 minuten.

Anonimiteit

Het invullen van de Quick Scan is anoniem.

Feedbackrapportage?

Alle leden van de vakgroep ontvangen het groepsevaluatierapport met daarin de resultaten van de evaluaties van alle vakgroepsleden. Ook bevat het rapport een overzicht van de door de specialisten zelf aangegeven verbeterprioriteiten.

Webbased evaluatie

Evaluatie via de Quick Scan vindt via het Perito platform geheel webbased plaats. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van het evaluatierapport is geautomatiseerd.

Meer informatie

 

nl_NLDutch