SETQ

Wat

SETQ (System of Evaluation of Teaching Qualities) meet de opleiderskwaliteiten van individuele opleiders/supervisoren.

De eerste SETQ vragenlijst werd ontwikkeld in 2007. Vele duizenden opleiders ontvingen inmiddels hun persoonlijke SETQ feedbackrapport over hun kwaliteiten als opleider van toekomstige medisch specialisten. Onderzoek heeft geleid tot nieuwe SETQ vragenlijsten, aansluitend bij moderne inzichten op opleiden en leren.

De huidige SETQ vragenlijst bestaat uit 8 opleidingsdomeinen, waaronder het creëren van een constructief opleidingsklimaat, feedback geven aan a(n)ios, praktijkmanagement en het zijn van een rolmodel. De SETQ maakt thans gebruikt van een 7-punts antwoordschaal. Daarnaast wordt er in de SETQ gevraagd ook in woorden de sterke en ontwikkelpunten van een opleider te benoemen. Opleiders waarderen deze ‘vrije tekst’ in het algemeen zeer. De verbetersuggesties worden gebruikt om de opleiding(svaardigheden) te verbeteren, weten we uit onderzoek. Onderzoek laat zien dat de SETQ scores van opleiders toenemen over de jaren heen.

Waarom?

Van medisch specialisten in een opleidingsziekenhuis wordt verwacht dat zij het bieden van verantwoorde patiëntenzorg combineren met het goed opleiden en superviseren van hun toekomstige collega’s. Feedback van a(n)ios aan supervisoren geeft inzicht in de opleiderskwaliteiten en kan bijdragen aan gerichte verdere verbetering.

Sinds 2015 is een permanente kwaliteitscyclus (meten, reflecteren en verbeteren) wettelijk verplicht in medische vervolgopleidingen, gebruik van de SETQ-evaluaties kan onderdeel zijn van zo een cyclus. Het ontvangen van feedback van a(n)ios op de eigen opleiderskwaliteiten werkt voor veel opleiders/ supervisoren ondersteunend en motiverend bij het verder verbeteren van het eigen functioneren.

Hoe?

Evaluatie vindt plaats op basis van web-based vragenlijsten via het Perito platform (log hier in). Er is een vragenlijst voor a(n)ios en een (zelfevaluatie) vragenlijst voor opleiders. Opleiders vullen één lijst in (de zelfevaluatie), a(n)ios kunnen meerdere vragenlijsten (voor meerdere opleiders) invullen. Het invullen kost enkele minuten per vragenlijst. Het helder en specifiek formuleren van de narratieve feedback is belangrijk voor het goede begrip en daarmee ook de acceptatie van de feedback. Zowel het invullen van de vragenlijsten als het ontvangen van de (individuele) feedbackrapporten per staflid is geautomatiseerd.

Door wie?

Opleiders/supervisoren beoordelen zichzelf en worden geëvalueerd door a(n)ios. Duizenden opleiders uit alle specialismen ontvingen al eerder een evaluatierapport. Deze opleiders werden geëvalueerd door duizenden a(n)ios uit verschillende Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen, die gezamenlijk meer dan 100.000 evaluatieformulieren invulden. De hoge respons van a(n)ios draagt bij aan de hoge mate van betrouwbaarheid van de SETQ resultaten.

Anonimiteit

Deelname aan SETQ is anoniem voor a(n)ios. In de feedbackrapporten naar opleiders wordt alleen het aantal a(n)ios weergegeven, maar geen herkenbare of herleidbare persoonsgegevens, zoals het jaar van opleiding of het geslacht. Deze gegevens worden wel gevraagd maar worden – na instemming – slechts gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Feedbackrapportage?

Alle opleiders ontvangen na afloop van de vooraf afgesproken meetperiode een individueel evaluatierapport met daarin de resultaten van alle evaluaties. Daarnaast wordt er een anoniem, samenvattend (opleiders)groepsrapport gemaakt. Inzicht in performance kan het begin zijn van reflectie, gesprek en mogelijk verandering.

Onderzoek

Alle vragenlijsten die binnen het SETQ systeem worden gebruikt zijn in samenwerking met stafleden en a(n)ios ontwikkeld in het AMC. Niet alleen de kwaliteit van de vragenlijsten wordt continu onderzocht, maar ook bijvoorbeeld het gebruik van de evaluatierapporten door opleiders (zie publicaties).

Tientallen studies bevestigen de validiteit en betrouwbaarheid van de SETQ en het belang van goede opleiders voor de kwaliteit van de vervolgopleiding, het leren en welzijn van aios en het opleidingsklimaat. De publicaties over dit instrument (en andere tools) vindt u op de website van de onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care.

Dr. Renée van der Leeuw en dr. Benjamin Boerebach schreven beiden een proefschrift over het (gebruik van het) SETQ systeem. Bekijk deze en andere proefschriften van de onderzoeksgroep op de website.

Instrument:

SETQ

Proefschrift:

Dr. Renée van der Leeuw en dr. Benjamin Boerebach

Share on

nl_NLDutch