TeamQ

Wat?

De TeamQ is een instrument dat de samenwerking van medisch specialisten als opleidersgroep evalueert.

Waarom?

Alle medisch specialisten binnen een opleidersgroep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van een kwalitatief goede medisch specialistische vervolgopleiding. Samenwerking is nodig voor het creëren van een ondersteunend opleidingsklimaat op de afdeling, het begeleiden van het leer- en ontwikkelproces van aios en het toezicht op de kwaliteit van de medisch specialistische vervolgopleiding. Evalueren van het functioneren van de opleidersgroep middels de TeamQ geeft inzicht en richting bij de ontwikkeling van de samenwerking.

Hoe?

Het instrument meet samenwerking aan de hand van 48 stellingen verdeeld over 8 samenwerkingsaspecten: opleidingstaken, samenwerken, besluiten nemen, leiderschap, feedback, resultaten, individueel opleiden en actief leren. De TeamQ is ontwikkeld en gevalideerd in samenwerking met vele opleiders (Slootweg, et. al, 2014). Het invullen vindt web-based plaats via het Perito platform (log hier in).

Door wie?

Alle leden van de opleidersgroep vullen individueel de TeamQ vragenlijst in.

Anonimiteit?

Deelname aan TeamQ is anoniem voor de leden van de opleidersgroep. De uitkomst van de evaluatie is één (vak)groepsrapport, waarin de individuele opleider niet herkenbaar en herleidbaar is.

Evaluatierapport

Het invullen van de TeamQ vindt geheel web-based plaats. Er wordt voor de opleidersgroep één evaluatierapport gegenereerd, dat voor alle (vak)groepsleden beschikbaar is via hun eigen, persoonlijke Perito Professional Performance-pagina. Het rapport bevat zowel de samenvattende resultaten per samenwerkingsdomein als ook gedetailleerde informatie per stelling. De beveiliging van het systeem voldoet aan de strengste veiligheidseisen.

Onderzoek

De onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care doet onderzoek naar samenwerking binnen opleidersgroepen. Dr. Irene Slootweg schreef haar proefschrift hierover, dat hier (linkje) te downloaden is. Ook andere proefschriften vindt u op de website van de onderzoeksgroep. De relatie tussen de samenwerking van opleidersgroepen (TeamQ) en het opleidingsklimaat (D-RECT) werd onderzocht door Iris Jansen et al; lees de publicatie hier)

Instrument:

TeamQ

Proefschrift

Iris Jansen et al

Share on

nl_NLDutch