Evalueren – Rapporteren – Reflecteren

Meer informatie
Evalueren – Rapporteren – Reflecteren

Evalueren

Perito helpt artsen op systematische wijze informatie te verzamelen over hun performance. Hiervoor zijn gevalideerde meetinstrumenten beschikbaar zoals de SETQ, de D-RECT en de INCEPT/IFMS vragenlijsten.

Alle instrumenten zijn resultaat van uitgebreid en continu wetenschappelijk onderzoek. Via Perito Professional Performance zijn artsen altijd verzekerd van de meest actuele evidence-based versies.

Artsen worden opgeleid om evidence-based geneeskunde te verlenen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij hen dan ook evidence-based performance meetinstrumenten bieden.

Inmiddels zijn er tientallen wetenschappelijke artikelen over onze instrumenten gepubliceerd. Kijk hiervoor op de website van de onderzoeksgroep Professional Performance & Compassionate Care.

 

Rapporteren

Perito zorgt ervoor dat alle verzamelde feedback over de performance van medisch specialisten in aantrekkelijke rapporten wordt samengevat. De rapporten geven inzicht in de kwaliteiten en verbetermogelijkheden van de specialist of zijn vakgroep. De eigen performance kan worden vergeleken met die van collega’s uit eigen huis of daarbuiten. Geschreven feedback van respondenten licht de rapportcijfers toe en concretiseert ‘tips en tops’.

Inzicht ondersteunt de professionele ontwikkeling. Ons onderzoek laat zien dat de performance van specialisten na meerdere evaluaties verbetert.

 

Reflecteren

Inzicht in eigen performance kan het begin zijn van reflectie, gesprek en mogelijk verandering. Reflectie kan een individuele activiteit zijn, maar wordt steeds vaker samen met anderen gedaan, bijvoorbeeld met een coach of met een groep collega’s. In veel ziekenhuizen zijn deskundige begeleiders en adviseurs beschikbaar. Wij kunnen u ook verwijzen naar betrouwbare professionals die onze instrumenten goed kennen.

Reflectie is een fuzzy proces van actie en contemplatie…. Het gesprek met jezelf vraagt om moed en sensitiviteit, het gesprek met anderen vereist aanmoediging en een veilige omgeving.

nl_NLDutch